Edukacije Finconsult

Ulaz za pretplatnike elektronskog izdanja časopisa

Kontakti

 

TUZLA


Adresa: Ul. Armije RBiH 15, TC "Skojevska", 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon/fax: 035/277-275

E-mail: [email protected]

 

SARAJEVO

 

Adresa: Asima Ferhatovića br. 2, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: 033/204-769

E-mail: [email protected]

 

Transakcijski račun:

FINconsult d.o.o. Tuzla

Intesa Sanpalo Banka  Rn.br. : 1544002000541593

ProCredit bank Rn. br.: 1941160349501128

Sberbank Rn. br. : 1404011120021829

UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  

ASA Banka d.d. : 1345801003317007

ZiraatBank BH d.d. : 1861410310441615

 

ID: 4209808770009

PDV: 209808770009